Wet- en regelgeving

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als bedrijf krijg je te maken met persoonlijke informatie van klanten. Of dat nu een zoekmachine is op internet, of een zelfstandige zorgverlener die een zorgdossier invul. Het belang van privacy is voor de persoon in kwestie dezelfde. Je leven als consument / cliënt / klant kunnen leven met voldoende bescherming van jouw privacy vormt de basis van de AVG. Dit maakt dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het op een juiste wijze omgaan met gevoelige persoonsgegevens.