Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen aan ons

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
  • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Zie de afbeelding hieronder voor een verduidelijking op deze inhoud 

Nee, dit is niet nodig. In overleg kunnen wij u zorg bieden wanneer u dit nodig vindt.

Uiteraard is dit mogelijk. Wij komen u graag vertellen waar Laurier Hulp voor staat en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij hebben cliënten in Tubbergen en ook ver daarbuiten. Voor ons is het geen probleem om een grote afstand te overbruggen om u de zorg te verlenen. 

Op dit moment kunnen wij u dit nog niet bieden. Wij zijn echter druk bezig om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op

Hieronder een overzicht voor wie welke wet de zorg regelt.