Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding van Laurier Hulp

Wanneer u niet meer in staat bent om regie te voeren over uw leven of over het regelen van uw dagelijkse zaken, dat kunt u begeleiding en ondersteuning krijgen. Helaas overkomt dit bij veel meer mensen dan u zou verwachten. De begeleiding en ondersteuning van Laurier Hulp is gericht op mensen met een handicap of beperking, psychische problemen, maar ook bij mensen die door ouderdom de zelfredzaamheid verliezen en daarbij in een sociaal isolement terecht komen. Wij willen dat u zo lang als mogelijk thuis kunt blijven wonen en dat u weer grip krijgt op uw leven!

Wij hebben veel ervaring met cliënten die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van de dagelijkse zaken. Bij het uitvoeren van de hulp vallen wij altijd weer terug op onze kernwaarden. U staat bij ons centraal! Samen met u en uw naasten kijken wij hoe wij in uw dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien en hoe wij kunnen zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Hieronder kunt u zien welke hulp u zoal van ons kunt verwachten.

Wat kunt u van ons verwachten

Hulp bij communiceren

Communicatie is het proces van informatie-uitwisseling, zowel in woord als op schrift. Wij helpen u met bijvoorbeeld het opstellen van formulieren en email berichten. 

Hulp bij de dagindeling

Samen met u brengen wij structuur in uw dagen. Zo helpen wij u met het maken van afspraken en met het voeren van gesprekken met de verschillende instanties.

Hulp bij de financiën

Wij houden de financiële stromen in de gaten en helpen u daar waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan uw energierekening, afgesloten abonnementen en de dagelijkse rekeningen.

Hulp bij gedragsproblemen

Heeft u problemen met concentreren, met denken of waarnemen? Heeft u moeite met het leggen van contacten? Wij helpen u hierbij.

Aanleren van vaardigheden ten behoeve van de zelfredzaamheid

Wij helpen u met het aanleren van vaardigheden, zowel theoretisch als praktisch.

Begeleiding bij de persoonlijke verzorging

Bij de begeleiding gaat het om aanleren van vaardigheden of om motivering en ondersteuning bij de dagelijkse verzorging.

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. Bij jeugdhulp heet dit ouderbijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Of u een eigen bijdrage betaalt, hangt af van het soort PGB dat u heeft:

  • Bij een jeugdhulp-PGB van de gemeente wordt soms een ouderbijdrage gevraagd. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Bij een Wmo-PGB bepaalt uw gemeente of u een eigen bijdrage betaalt. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.
  • Bij een Zvw-PGB van uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

(bron: www.svb.nl)

Eigen bijdrage berekenen

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de hoogte van eventueel vermogen. Op de website van het CAK kunt u een redelijke benadering van de te verwachten eigen bijdrage bepalen via de rekenmodule.