Klachtenregeling Laurier hulp

"Zorg is en blijft mensenwerk. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij van Laurier Hulp vinden het belangrijk dat u een klacht over ons kan indienen."

U heeft een klacht

Klachtenregeling Laurier Hulp

Zorg is en blijft mensenwerk. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij van Laurier Hulp vinden het belangrijk dat u een klacht over ons kan indienen. Sterker nog, het is uw recht. Dit recht is opgenomen in de  WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Onze klachtenregeling is gebaseerd op de landelijke regeling voor thuiszorg.

Of u nu een klacht heeft over het contact met ons of een klacht heeft over de zorgverlening, wij willen dat u zich gehoord voelt. Voor Laurier Hulp is een goede en snelle aanpak van een klacht zeer belangrijk. Wij vinden namelijk dat je kunt leren van een klacht, mits je open staat voor de kritiek die je ontvangt. Laurier Hulp stelt het op prijs als u ons laat weten waar u niet tevreden over bent.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Hebt u een klacht over Laurier Hulp, bespreek het dan eerst met de zorgverlener. Vaak is een gesprek voldoende om uw klacht kenbaar te maken. Vindt u dat u niet wordt gehoord kunt u altijd contact opnemen met Laurier Hulp. U kunt bij ons een klacht indienen via

  • post: Laurier Hulp, Oldenzaalseweg 51, 7651KB TUBBERGEN
  • e-mail: info@laurierhulp.nl
  • telefonisch: 06-40069624

Wanneer wij een klacht van u ontvangen gaan wij, samen met u, aan de slag om een oplossing te vinden voor uw klacht. Als een klacht is opgelost gaan wij kijken of wij onze interne protocollen moeten aanpassen om een dergelijke klacht te voorkomen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wanneer u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of behandeld, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Laurier Hulp is via ZZP Nederland aangesloten bij Quasir.  U kunt dan een klacht indienen bij Quasir via:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail:  ambtelijksecretaris@quasir.nl  t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
  • telefonisch: 0648445538

De klachtenfunctionaris kan u dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris voorziet u  op uw verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden. Zorgaanbieders zijn verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Laurier Hulp is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. U kunt een geschil melden via :

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Uw melding dient tenminste te bevatten:

  • Uw eigen naam en adres;
  • Een omschrijving van het geschil;
  • De dagtekening van uw brief.