Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Soms kan het zijn dat u door omstandigheden voor kortere of langere periode moeilijker kunt zorgen voor het huishouden. Het kan ook zijn dat u klusjes in of om het huis niet meer zelf kunt uitvoeren. Laurier Hulp staat dan voor u klaar! Wij zorgen dat uw huis schoon en leefbaar blijft: door bijvoorbeeld de was te doen, stofzuigen, strijken of de boodschappen te doen.

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. Bij jeugdhulp heet dit ouderbijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Of u een eigen bijdrage betaalt, hangt af van het soort PGB dat u heeft:

  • Bij een jeugdhulp-PGB van de gemeente wordt soms een ouderbijdrage gevraagd. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Bij een Wmo-PGB bepaalt uw gemeente of u een eigen bijdrage betaalt. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.
  • Bij een Zvw-PGB van uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

(bron: www.svb.nl)

Eigen bijdrage berekenen

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de hoogte van eventueel vermogen. Op de website van het CAK kunt u een redelijke benadering van de te verwachten eigen bijdrage bepalen via de rekenmodule.