Thuiszorg van Laurier Hulp

Hieronder ziet u welke thuiszorgdiensten Laurier Hulp u kan aanbieden

Ondersteuning en begeleiding

U of uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking.

Huishoudelijke hulp

U heeft hulp nodig bij huishoudelijke taken zoals het schoonmaken van uw huis, de was en boodschappen doen.

Ondernemen van activiteiten

U wilt een activiteit ondernemen waarbij u iemand nodig heeft die u kan helpen en ondersteunen.

24-uurs zorg thuis

U heeft dag en nacht hulp, begeleiding en ondersteuning thuis nodig, dit kan tijdelijk of permanent zijn.

financiële vergoedingen van de zorgdiensten op basis van:

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo
De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening
Wet langdurige ziektekosten
Wlz
Om diverse redenen kan het zijn dat u (nog) geen Persoonsgebonden budget heeft. Wilt u echter wel ondersteuning en/of begeleiding thuis ontvangen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Particuliere financiering
Zelfbetalend
De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen onder de 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. De Jeugdwet is niet bedoeld voor jeugdigen die intensieve zorg nodig hebben.​
Jeugdwet
Jeugdwet