24-uurs zorg

24-uurs zorg via Laurier Hulp

Het inschakelen van 24-uurs zorg is niet iets dat u zomaar even doet. Bij 24-uurs zorg komen er hulpverleners bij u thuis, u moet deze mensen kunnen vertrouwen. U moet bij hen het gevoel hebben dat uw privacy gewaarborgd wordt. De hulpverleners zijn overdag bij u thuis, maar ook tijdens de nacht. Wij snappen dat dit een grote inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer. Laurier Hulp biedt 24-uurs zorg aan waarbij op een professionele wijze rekening gehouden wordt met uw privacy, wensen en behoeften.

24-uurs thuiszorg is ondersteuning die tijdelijk, maar ook permanent kan zijn. De 24-uurs zorg die geboden wordt is vaak een combinatie van verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Naast 24-uurs zorg kunt u ook bij ons terecht voor 12-uurs zorg en nachtzorg.  De 24-uurs zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Werkwijze aanvraag van het Wlz-pgb:

  • U heeft eerst een indicatie nodig voor Wlz-zorg. Die kunt u aanvragen bij het CIZ
  • Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
  • Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
  • U vraagt bij het zorgkantoor een pgb voor Wlz-zorg aan.
  • Het zorgkantoor bespreekt met u of een pgb bij u past.

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. Bij jeugdhulp heet dit ouderbijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Of u een eigen bijdrage betaalt, hangt af van het soort PGB dat u heeft:

  • Bij een jeugdhulp-PGB van de gemeente wordt soms een ouderbijdrage gevraagd. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Bij een Wmo-PGB bepaalt uw gemeente of u een eigen bijdrage betaalt. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
  • Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.
  • Bij een Zvw-PGB van uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

(bron: www.svb.nl)

Eigen bijdrage berekenen

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de hoogte van eventueel vermogen. Op de website van het CAK kunt u een redelijke benadering van de te verwachten eigen bijdrage bepalen via de rekenmodule.